Info / Udmeldelse

Udmeldelse

Bestemmelser vedrørende udmeldelsesregler (opsigelse af køb):

VM Dans følger forbrugerlovens § 28 vedr. aftaler om løbende tjenesteydelser.

Man binder sig ikke for en hel sæson (hvilket vil sige, at man ikke binder sig til at købe alle 38 gange holddeltagelse), idet eleven, fra den måned hvor medlemskabet begynder, kun har en bindingsperiode på 5 måneder og herefter kan opsige medlemskabet efter løbende måned + én måned. Ønsker eleven at opsige medlemskabet til udgangen af bindingsperioden på de første 5 måneder, skal dette gøres med én måneds varsel. Medlemskabet opsiges automatisk når sæsonen slutter. På ”Minibørn”-holdene, har man dog kun en bindingsperiode på 3 måneder, hvorefter man kan opsige medlemskabet efter løbende måned + én måned. Ønsker elever på minibørn at opsige medlemskabet til udgangen af bindingsperioden på de første 3 måneder, skal dette gøres med én måneds varsel.
 
UDMELDELSE HVIS DUOPARTNER ELLER STANDARD/LATIN PARTNER STOPPER
Hvis din duopartner eller standard/latinpartner stopper eller skifter partner, er VM Dans udmeldelsesregler stadig gældende. Du er altid velkommen til at danse uden partner på holdet eller skifte til et andet hold (der tages forbehold for, om der er ledige pladser).

SÅDAN UDMELDER DU DIG
I tilfælde af udmeldelse anbefaler vi, at dette gøres skriftligt, da det er eleven der skal kunne dokumentere, at en udmeldelse er fundet sted. Der findes udmeldelsesblanketter i receptionen. Udmeldelsen kan også sendes til vmdans@vmdans.dk. Der udleveres/tilsendes altid en kvittering, når VM Dans har modtaget udmeldelsen. Vi anbefaler, at du IKKE kontakter din instruktør, hvis du ønsker at opsige dit medlemskab, da instruktørerne ofte ikke kan huske sådanne henvendelser. Det er altid eleven, der skal dokumentere, at en udmeldelse har fundet sted, hvorfor vi beder dig opbevare kvittering for udmeldelse. Udmeldelser via sociale medier såsom Facebook er ikke mulige. Udmeld dig via en af disse 2 muligheder:

1. I receptionen via vores udmeldelsesblanket

2. Ved at sende en mail til vmdans@vmdans.dk

 
EVT. RESTANCE
Evt. restance i perioden frem til udmeldelsen træder i kraft, skal betales til VM Dans. Dvs, at der betales kontingent for udmeldelsesperioden.

UDEBLIVELSE FRA UNDERVISNINGEN
Ved udeblivelse fra undervisningen, uden at have udmeldt sig, betragtes eleven stadig som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet, indtil udmeldelse er sket eller sæsonen ophører. Man modtager dog kun opkrævning for perioden som medlemskabet omhandler (38 gange pr. hold).

Ved sæsonens udløb (efter 38 gange) ophører medlemskabet automatisk. Eventuelle restancer skal dog betales.

Udmeldelsesreglerne er opstillet således, at VM Dans kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for alle elever.
 
VM Dans | Sommervej 19, 8210 Aarhus V  | Tlf.: 86282300 | vmdans@vmdans.dk