Vi håber at vi må danse igen fra den 8. juni 2020!

Kære VM Dans elev

Jeg håber, du har det godt! Din danseskole savner dig!

Som bekendt er regeringen ved at genåbne Danmark ovenpå nedlukningen i forbindelse med COVID-19. Genåbningen sker i forskellige faser, for at sikre, at vi stadig holder smitterisikoen så lav som mulig i Danmark.

Sådan som vi tolker og læser de retningslinjer, der pt. er udmeldt fra regeringen, er der en god mulighed for, at vi, som indendørs sportsaktivitet, er en del af genåbningsfase 3, som gennemføres den 8. juni 2020. Det er naturligvis på betingelse af, at smitterisikoen fortsat holdes nede.

Det vil betyde rigtig meget for vores danseskole, hvis vi må genstarte vores aktiviteter i Aarhus, Randers, Horsens og Skanderborg fra den 8. juni 2020. Således vil vi kunne nå at afvikle en del dansegange inden industriferien, og vi kan nå at se hinanden på denne side af sommerferien. Det håber vi meget på!

Lige nu er retningslinjerne stadig meget uklare. Vores brancheforening De Danske Danseskoler er i dialog med myndighederne, for at afklare, hvordan vi på en sikker måde, kan genåbne danseskolerne i Danmark. Vi afventer derfor disse retningslinjer, inden vi melder noget endeligt ud omkring hvornår og hvordan, vi kommer til at genåbne danseskolen.

Vi håber på, at vi alle kan ses igen på danseholdene fra den 8. juni 2020. Når vi genåbner danseskolen, kommer vi til at tage forskellige forholdsregler, for at sikre et sikkert miljø for vores elever og ansatte. Vi kommer bl.a. til at sørge for, at der er 10 min. skift i mellem hvert hold, laver regler om at alle elever og medarbejdere skal ”spritte hænder af” inden og efter undervisningen, vi får ekstra rengøring og overholder naturligvis regler om, hvor mange vi må være i danselokalerne. Herudover vil vi eksempelvis på vores Minibørn hold undgå at lave rundkreds, men i stedet for danse foran spejlet. De præcise retningslinjer melder vi naturligvis ud, inden vi åbner. Det er bare vigtigt for mig, at du ved, at vi gør alt hvad vi kan for, at VM Dans er et sikkert sted at opholde sig.

Og lad os så håbe på, at situationen snart normaliserer sig helt, så vi kan komme tilbage og gøre tingene som før COVID-19. Indtil da passer vi på hinanden og kan forhåbentlig samtidig snart danse i samme lokale - dog med visse forholdsregler.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at sige tak for jeres kæmpe store opbakning til VM Dans i denne situation. Jeg er dybt taknemmelig og rørt over opbakningen.

Så snart vi ved, om vi må åbne den 8. juni 2020, og under hvilke forholdsregler, sender vi dig en mail. Denne mail vil også indeholde information om det praktiske i forhold til afviklingen af dansegangene inden sommerferien.

Vi fortsætter naturligvis liveundervisningen på VM Dans PLAY, indtil vi må genåbne danseskolen. Hvor er det fedt, at så mange af jer danser med derhjemme! VM Dans PLAY fortsætter også, når vi må åbne den fysiske danseskole igen. Således kan man her se alle de videoer, mange af jer bruger lige nu samtidig med, at vi løbende opdaterer med nyt indhold.

Jeg håber, vi snart ses!

De bedste hilsner,
Mads Vad og VM Dans teamet

VM Dans | Sommervej 19, 8210 Aarhus V  | Tlf.: 86282300 | vmdans@vmdans.dk