Handelsbetingelser for online køb af gavekort

Handelsbetingelser for online køb af gavekort

Generelt

Udstederen er VM Dans (herefter Udstederen).

Det vil altid være Udstederen, der leverer ydelsen, som gavekortet giver adgang til.

Aftale om køb/salg af gavekort indgås mellem dig og Udstederen, som er din direkte og egentlige aftalepart. Udstederen er ansvarlig for opfyldelsen af aftalen med forbrugeren og hæfter over for forbrugeren for samtlige forhold vedrørende gavekortet.

Ved accept af nærværende handelsbetingelser bekræftes følgende:

 

Fortrydelsesret

Køb af gavekort er jf. dansk forbrugerlovgivning tilknyttet en fortrydelsesret på 14 dage, fra du har modtaget din ordrebekræftelse via e-mail. Eventuelle krav i forbindelse med manglende levering eller mangler ved den leverede ydelse rettes direkte til Udstederen.

Ønsker du at fortryde dit køb, kan du kontakte VM Dans ved at skrive til webshop@vmdans.dk. Oplys den unikke kode ved henvendelse. Gavekortet må ikke være indløst eller påbegyndt indløst.

Det fulde beløb vil blive returneret inden for 3 hverdage til købers konto, såfremt fristen for fortrydelsesretten er overholdt, og når det er sikret, at enheden ikke er indløst.

Det er kun køber – ikke modtager – der oppebærer fortrydelsesretten. Er enheden indløst af modtager, kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende.

Af sikkerhedsmæssige årsager refunderes beløb kun til købers konto.

Indløsning

Gavekortet betragtes som værende kontanter, dog ombyttes gavekortet ikke til kontanter. Ej heller udbetales restbeløb, i så fald udstedes et nyt gavekort/tilgodebevis med resterende beløb.

Gavekortet er gyldigt to år fra købsdato.

Vi henviser til vores persondatapolitik og øvrige handelsbetingelser, som kan findes her. persondatapolitik og handelsbetingelser.

Kontakt: VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V