Udmeldelse

Sådan udmelder du dig

I tilfælde af udmeldelse anbefaler vi, at dette gøres skriftligt, da det er eleven der skal kunne dokumentere, at en udmeldelse er fundet sted. Der findes udmeldelsesblanketter i receptionen. Udmeldelsen kan også sendes til vmdans@vmdans.dk. Der udleveres/tilsendes altid en kvittering, når VM Dans har modtaget udmeldelsen.

Udmeldelse kan ikke ske til instruktøren, samtidig vil udmeldelser via sociale medier såsom Facebook ikke være muligt. Udmeldelse er kun muligt via skriftlig henvendelse på mail til vmdans@vmdans.dk

Evt. restance i perioden frem til udmeldelsen træder i kraft, skal betales til VM Dans. Dvs, at der betales kontingent for udmeldelsesperioden, også selvom man ikke dukker op til undervisningen.

Bestemmelser vedrørende udmeldelsesregler (opsigelse af køb):

VM Dans følger forbrugerlovens § 28 vedr. aftaler om løbende tjenesteydelser.

Man binder sig ikke for en hel sæson (hvilket vil sige, at man ikke binder sig til at købe alle 40 gange holddeltagelse).

Bindingsperiode:

Eleven har 5 måneder bindingsperiode. Eleven binder sig dermed ikke til hele sæsonen. Eleven binder sig fra og med den måned, hvor eleven starter til dans. Ønsker man ikke at fortsætte udover bindingsperioden, skal man huske at udmelde sig jf. vores udmeldelsesregler.

Opsigelsesvarsel:
Varsel er altid løbende måned + 1 måned. Ønsker eleven således at opsige til udgangen af bindingsperioden, skal eleven varsle udmeldelse senest løbende måned + 1 måned før bindingsperiodens udløb.

Udeblivelse fra undervisningen

Ved udeblivelse fra undervisningen, vil eleven fortsat betragtes som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet, indtil korrekt udmeldelse er sket. Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk, og eventuelle restancer betales.

Medlemskabet ophører automatisk, når dansesæsonen slutter. Ønsker eleven at deltage i den næste sæson, skal eleven tilmelde sig på ny.

Eventuelle restancer skal dog betales.

Udmeldelsesreglerne er opstillet således, at VM Dans kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for alle elever.

Udmeldelse hvis duopartner eller standard/latin partner stopper

Hvis elevens duopartner eller standard/latinpartner stopper eller skifter partner, er VM Dans udmeldelsesregler stadig gældende. Eleven er altid velkommen til at danse uden partner på holdet eller skifte til et andet hold (der tages dog forbehold for, om der er ledige pladser).

Kontakt: VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V