Udmeldelse - VM Dans

Udmeldelse

Sådan udmelder du dig

I tilfælde af udmeldelse anbefaler vi, at dette gøres skriftligt, da det er eleven der skal kunne dokumentere, at en udmeldelse er fundet sted. Der findes udmeldelsesblanketter i receptionen. Udmeldelsen kan også sendes til vmdans@vmdans.dk. Der udleveres/tilsendes altid en kvittering, når VM Dans har modtaget udmeldelsen.

Vi anbefaler, at du IKKE kontakter din instruktør, hvis du ønsker at opsige dit medlemskab, da instruktørerne ofte ikke kan huske sådanne henvendelser. Det er altid eleven, der skal dokumentere, at en udmeldelse har fundet sted, hvorfor vi beder dig opbevare kvittering for udmeldelse. Udmeldelser via sociale medier såsom Facebook er ikke mulige. Udmeld dig via en af disse 2 muligheder:

1. I receptionen via vores udmeldelsesblanket

2. Ved at sende en mail til vmdans@vmdans.dk

Evt. restance
Evt. restance i perioden frem til udmeldelsen træder i kraft, skal betales til VM Dans. Dvs, at der betales kontingent for udmeldelsesperioden.

Bestemmelser vedrørende udmeldelsesregler (opsigelse af køb):

VM Dans følger forbrugerlovens § 28 vedr. aftaler om løbende tjenesteydelser.

Man binder sig ikke for en hel sæson (hvilket vil sige, at man ikke binder sig til at købe alle 38 gange holddeltagelse).

Bindingsperiode:
5 måneder (hold for minibørn dog kun 3 måneder). Eleven binder sig dermed ikke til hele sæsonen. Bindingsperioden starter 1. september. Eleven binder sig fra og med den måned eleven starter i, dog tidligst fra og med september. Starter eleven således ved sæsonstart går bindingsperioden frem til og med 31. januar (hold for minibørn dog kun frem til og med 30. november). Ønsker man ikke at fortsætte udover bindingsperioden skal man huske at udmelde sig jf. vore udmeldelsesregler.

Opsigelsesvarsel:
Varsel er altid løbende måned + 1 måned. Ønsker eleven således at opsige til udgangen af bindingsperioden, skal eleven varsle udmeldelse senest løbende måned + 1 måned før bindingsperiodens udløb.

Udeblivelse fra undervisningen

Ved udeblivelse fra undervisningen, uden at have udmeldt sig, betragtes eleven stadig som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet, indtil udmeldelse er sket eller sæsonen ophører. Man modtager dog kun opkrævning for perioden som medlemskabet omhandler (38 gange pr. hold).

Ved sæsonens udløb (efter 38 gange) ophører medlemskabet automatisk. Eventuelle restancer skal dog betales.

Udmeldelsesreglerne er opstillet således, at VM Dans kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for alle elever.

Udmeldelse hvis duopartner eller standard/latin partner stopper

Hvis din duopartner eller standard/latinpartner stopper eller skifter partner, er VM Dans udmeldelsesregler stadig gældende. Du er altid velkommen til at danse uden partner på holdet eller skifte til et andet hold (der tages forbehold for, om der er ledige pladser).

Kontakt: VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V